Home » Konjuktiviti tek Fëmijët: Shkaqet dhe Trajtimi

Konjuktiviti tek Fëmijët: Shkaqet dhe Trajtimi

Konjuktiviti tek fëmijët është një çrregullim i përhapur, por nuk duhet nënvlerësuar, në mënyrë që të shmanget fillimi i ndërlikimeve që mund të jenë serioze, është një çrregullim lehtësisht i diagnostikueshëm dhe i shërueshëm; megjithatë, nëse dyshoni se fëmija juaj mund të vuajë nga konjuktiviti, gjithmonë duhet të kontaktoni pediatrin tuaj.

Shkaqet:

Shkaqet kryesore që mund të shkaktojnë konjuktivit tek fëmijët janë infeksionet bakteriale, infeksionet virale dhe alergjitë. Në këto raste, flasim përkatësisht për: konjuktivitin bakterial, konjuktivitin viral dhe konjuktivitin alergjik.

Shkaqe të tjera që mund të favorizojnë shfaqjen e konjuktivitit tek fëmijët janë prania e trupave të huaj dhe depërtimi i kimikateve në sy; në këto raste, pra, flasim për konjuktivit irritues.

Më në fund, pengesa e mundshme e kanalit të lotit gjithashtu mund të favorizojë shfaqjen e këtij çrregullimi, veçanërisht tek të sapolindurit.

Infeksioni:

Kur shkaku i konjuktivitit tek fëmijët është një infeksion bakterial ose viral, transmetimi i tij mund të ndodhë lehtësisht përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me fëmijën ose me sende që mund të kontaminohen nga mikroorganizmat përgjegjës për infeksionin (peshqirët, veshjet, çarçafët, etj.).

Infektimi ndodh shumë lehtë edhe në vendet e frekuentuara nga fëmijët, të tilla si kopshtet dhe shkollat. Eshtë pikërisht për këtë arsye që në rast se fëmija vuan nga konjuktiviti infektiv, do të ishte mirë ta lini në shtëpi deri në përfundimin e terapisë me ilaçe të përshkruara nga mjeku.

Femije me konjuktivit

Simptomat dhe ndërlikimet:

Simptomat e konjuktivitit tek fëmijët mund të jenë të ndryshme në varësi të shkakut të infeksionit. Disa simptoma janë të zakonshme për të gjitha format e konjuktivitit, ndër to gjejmë:

  • Skuqje e syve;
  • Ënjtje;
  • Djegia;
  • Kruajtje, e cila ndodh intensivisht në konjuktivit alergjik;
  • Ndjenja e të pasurit një trup të huaj në sy
  • Lakrimimi i rritur;

Simptomat tipike të konjuktivitit infektiv janë: fotofobia, edema e qepallës, hiperemia dhe formimi i qelbit (në veçanti, në formën bakteriale).

Nëse nuk diagnostikohet menjëherë ose nëse nuk trajtohet në mënyrë adekuate, konjuktiviti me origjinë infektive mund të prekeë kornenë e syrit, duke shkaktuar pasoja të rënda.

Terapia:

Sigurisht, trajtimi medikamentoz i konjuktivitit tek fëmijët varet nga shkaku që e ka shkaktuar atë dhe që duhet të konstatohet nga mjeku.

Në çdo rast, pavarësisht nga lloji i medikamentiti të përdorur, për trajtimin e konjuktivitit tek fëmijët këshilohet përdorimi i formulimeve farmaceutike të përshtatshme për administrimin në sy, siç janë pikat e syve.

Në rastin e konjuktivitit bakterial, mjeku do të përshkruajë administrimin e pikave të syve me antibiotikë. Ndër përbërësit aktivë që mund të përdoren përmendim tobramicinën (Tobradex®).

Nëse, nga ana tjetër, konjuktiviti është alergjik, mjeku mund të përshkruajë administrimin e pikave antihistamine të syve. Në këto raste do të ishte mirë ta çonit fëmijën te një alergolog, i cili do të vlerësojë problemin e alergjisë në tërësi, duke vendosur terapinë më të përshtatshme për secilin rast.

Më në fund, në rast se konjuktiviti shkaktohet nga infeksione virale, zakonisht, trajtimi farmakologjik me antiviralë nuk këshillohet; në këto raste, përgjithësisht, mjeku kufizohet në përshkrimin e një terapie me anti-inflamatorë për të lehtësuar simptomat e çrregullimit dhe ndoshta një terapi me pika sysh me antibiotikë për të parandaluar fillimin e superinfektimeve të mundshme bakteriale.

Zgjedhja e terapisë mbetet vetëm dhe vetëm nga mjeku; prandaj, trajtimi i bërë vetë, i konjuktivitit tek fëmijët, nuk rekomandohet absolutisht, pasi përdorimi jo i duhur i ilaçeve mund të jetë i dëmshëm dhe joproduktiv.

Masat paraprake:

Konjuktiviti tek fëmijët është një çrregullim shumë i bezdisshëm, por nëse trajtohet si duhet mund të zgjidhet me lehtësi.

Për fat të mirë, në shumë raste, shfaqja e konjuktivitit infektiv mund të parandalohet duke marrë masa të thjeshta, të tilla si:

  1. Pastroni sytë e fëmijës shpesh dhe me kujdes, por kini kujdes që të lani duart para se të vazhdoni me pastrimin;
  2. Mësojeni fëmijën të mos prekë sytë, veçanërisht me duar të pa lara;
  3. Nëse një anëtar i familjes ka konjuktivit infektiv, shmangni kontaktin e drejtpërdrejtë me fëmijën;
  4. Mos ndani peshqirë, çarçafë, veshje, etj. me anëtarët e tjerë të familjes që vuajnë nga konjuktiviti infektiv.