Skip to content
Home » Bakteret rezistente, të sapolindurit janë ndër më të rrezikuarit.  

Bakteret rezistente, të sapolindurit janë ndër më të rrezikuarit.  

shendeti

Bakteret rezistente ndaj antibiotikëve: një problem shumë serioz për të cilin flitet shumë dhe që shqetëson veçanërisht moshat më të brishta nga pikëpamja imune. 

Fëmijët, për të cilët infeksionet janë shkaku kryesor i vdekshmërisë dhe sëmundjeve. 

Nga 4 milionë vdekje neonatale që ndodhin çdo vit në botë, 36% (1,4-1,5 milionë) shkaktohen nga sëmundjet infektive. 

Një studim amerikan (Clock et al., 2016) me 1320 të porsalindur të pranuar në kujdesin intensiv tregoi se 9% ishin të kolonizuar nga bakteret që mbanin të paktën një rezistencë dhe se përdorimi i zgjatur i antibiotikëve shoqërohej me një rrezik të shtuar të pranisë së tyre. “super mikrobet”.

Për këtë arsye, shumë Shoqata të Neonatologjisë ngrejnë alarmin që “Historia e zbulimit të klasave të reja të antibiotikëve na mëson se shfaqja e rezistencës ndodh natyrshëm sapo përdoret antibiotiku”. 

Pamja që shfaqet është ajo e një bote në të cilën arsenali për të luftuar mikroorganizmat është gjithnjë e më i varfër në mjete: nga njëra anë, investimet e pakta të industrive farmaceutike në zbulimin e molekulave të reja, nga ana tjetër, qarkullimi i baktereve në shkallë botërore, rezistente ndaj pothuajse të gjithë antibiotikëve tashmë në treg. 

Është i nevojshëm ndërgjegjësimi individual dhe kolektiv i fenomenit, por kryesisht miratimi i një protokolli rigoroz brenda spitaleve dhe në trajtimet që përfshijnë përdorimin e antibiotikëve

Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara, sepse është ndër ato ku bakteret, për shkak të përdorimit masiv të antibiotikëve në dekadat e fundit, janë bërë më rezistente. 

Sipas Qendrës Europiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, vendi ynë renditet ndër të parët për përdorimin e përditshëm të këtyre barnave para Italisë, Greqisë, Francës, Luksemburgut dhe Belgjikës. 

Antibiotikët janë mbrojtja më e rëndësishme dhe më efektive në dispozicion për të kufizuar pasojat ndonjëherë shkatërruese të infeksioneve serioze, por ato shpesh përdoren në mënyrë të tepruar dhe jo gjithmonë në mënyrë korrekte. 

Sipas neonatologëve tanë, problemi i rezistencës bakteriale duhet të trajtohet në nivel lokal dhe global, duke parandaluar infeksionet dhe duke nxitur zbulimin e molekulave të reja nëpërmjet programeve kërkimore dhe duke vendosur marrëveshje me kompanitë farmaceutike.

Qasja, duhet të bazohet në katër parime. 

  1. Para së gjithash, njohja e problemit nga organet mbikëqyrëse dhe qeveritë. 
  2. Së dyti, fillimi i partneriteteve publike-private për mos përdorimin rutinë të antibiotikëve. 
  3. E treta, por jo më pak e rëndësishme, është parandalimi i infeksioneve me vaksina dhe masa të higjienës personale (larja e duarve) dhe në ambiente. 
  4. Së fundi, nevoja për një program kombëtar të aksesit në antibiotikë për të gjithë ata që kanë nevojë për to, por me prioritete aksesi të mirëpërcaktuara: kryesisht përdorim mjekësor (kufizimi i përdorimit të kafshëve); recetë bazuar në diagnozën; aksesi në antibiotikë të përcaktuar nga programet e “administrimit” (task forcat e punës brenda spitaleve ku ndërhyjnë specialistë të ndryshëm me përvojë të ndryshme dhe plotësuese në fushën e terapisë me antibiotikë).

Ndër mikroorganizmat që gjenerojnë infeksione rezistente ndaj antibiotikëve janë stafilokoku aureus rezistent ndaj meticilinës, enterokok rezistent ndaj vankomicinës, Pseudomonas aeruginosa rezistent ndaj fluorokinoloneve. 

Akoma më shqetësuese është urgjenca e shkaktuar nga mikroorganizmat multi- ose pan-rezistente (specie të ndryshme bakteriale duke përfshirë Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Acinetobacter, Enterobacter) të cilët mund të fitojnë faktorë rezistence ndaj pothuajse të gjithë antibiotikëve aktualisht në treg. 

Superbaktere të tilla mund të përhapen shumë shpejt. Mikroorganizmat shumë-rezistente që janë patogjene për njerëzit zakonisht izolohen brenda spitaleve, ndonjëherë gjatë epidemive, madje edhe me ndihmën e pavullnetshme të profesionistëve shëndetësorë. 

Vitet e fundit, është bërë shumë punë për të promovuar përdorimin e mjeteve të thjeshta dhe efektive të parandalimit, si larja e duarve, por mbetet shumë punë për të bërë për të parandaluar transmetimin spitalor të infeksioneve. 

Nga spitalet individuale apo qendrat e trajtimit rreziku i përhapjes në qendra të tjera në të njëjtin vend apo vende të tjera është shumë i lartë.

1 thought on “Bakteret rezistente, të sapolindurit janë ndër më të rrezikuarit.  ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Permbajtja e Farmaceutika.org eshte e mbrojtur. Ju lutem na kontaktoni nese ju duhet informacion shtese.