Skip to content
Home » Vaksinimi nga Covid-19? Pyetje-pergjigje!

Vaksinimi nga Covid-19? Pyetje-pergjigje!

Vaksinimi covid pyejtje pergjigje

Sa shpejt do të jetë e mundur të ndalohet pandemia falë vaksinës?

Për disa sëmundje të njohura të transmetueshme, dihet se imuniteti i tufës, i cili mund të ndihmojë në rënien e një pandemie dhe në fund të fundit të çrrënjosë një sëmundje, kërkon që rreth 70% e popullatës të vaksinohen ose imunizohen nga infeksionet e mëparshme.

Në varësi të ritmit të vaksinimit dhe infeksioneve, duhet të jetë e mundur të ulen infektimet në Evropë deri në fund të vitit 2021.

Mund të jesh ende ngjitës pasi vaksinimit?

Ne nuk e dimë akoma. Efektiviteti i vaksinës në parandalimin e infeksioneve asimptomatike do të duhet ende të shqyrtohet, në veçanti të dhënat e provave klinike dhe të dhënat e administrimit pas autorizimit.

Prandaj, për momentin, edhe njerëzit e vaksinuar duhet të vazhdojnë të mbajnë maska, për të shmangur mbledhjet në vende të mbyllura, për të respektuar distancën shoqërore dhe të gjitha rregullat e tjera. Faktorë të tjerë, përfshirë numrin e njerëzve të vaksinuar dhe mënyrën se si ata janë të infektuar në komunitete, gjithashtu mund të çojnë në një rishikim të këtyre udhëzimeve.

Pasi të shërohesh nga COVID-19, ka nevojë akoma të vaksinohesh?

Aktualisht nuk ka informacion të mjaftueshëm për të vërtetuar nëse dhe për sa kohë pas kontaktimit të virusit një person është i mbrojtur nga infektimi i mëtejshëm; ky koncept njihet si imunitet natyror. Nga të dhënat e para duket se imuniteti natyror ndaj COVID-19 nuk zgjat shumë, por duhen studime të mëtejshme për të hetuar këtë aspekt.

Si do të funksionojnë certifikatat e vaksinimit?

Një qasje e përbashkët për farmakovigjilencën dhe disponueshmërinë e çertifikatave të sigurta, të besueshme dhe të verifikueshme të vaksinimit në të gjithë BE-në mund të përmirësojë suksesin e programeve të vaksinimit në Shtetet Anëtare, si dhe besimin e qytetarëve.

Regjistrimi i të dhënave të vaksinimit është i rëndësishëm si në nivelin individual ashtu edhe në atë demografik. Për individët përfaqëson një mjet për të njohur dhe demonstruar statusin e tyre të vaksinimit. Certifikatat e vaksinimit duhet të jenë të disponueshme që nga fillimi i procedurës së vaksinimit dhe mund të jenë të dobishme për shembull në rastin e udhëtimit, për të treguar se personi është vaksinuar dhe mund të përjashtohet nga testimi ose karantina pas mbërritjes atë vend.

Komisioni dhe Shtetet Anëtare po zhvillojnë certifikata të vaksinimit së bashku me OBSH. Për secilin vaksinim individual, kjo kërkon një grup minimal të dhënash, përfshirë një identifikues unik, i cili do të lehtësojë lëshimin e certifikatave dhe monitorimin e vaksinimit në shkallë Evropiane që nga momenti i autorizimit të vaksinave COVID-19.

Zhvillimi i kornizës për specifikimet e përbashkëta do të marrë parasysh punën e OBSH-së dhe do të kontribuojë në të. Fondet e BE-së, të tilla si Facilitete te Rimëkëmbjes dhe Reziliencës, ERDF dhe InvestEU, mund të mbështesin krijimin e sistemeve të informacionit të vaksinimit, të dhënat elektronike shëndetësore dhe përdorimin dytësor të të dhënave shëndetësore të imunizimit.

Si do të monitorohet siguria e vaksinave pas autorizimit?

Monitorimi i sigurisë dhe efikasitetit të vaksinave pas autorizimit është një detyrim sipas ligjit të BE-së dhe është një nga gurët themelorë të sistemit të farmakovigjilencës së BE-së në lidhje me zbulimin, vlerësimin, kuptimin dhe parandalimin. Efekte anësore ose ndonjë problem tjetër me një bar. Sistemi është saktësisht i njëjtë me një autorizim normal të marketingut.

Siguria dhe efikasiteti i vaksinave që kanë marrë autorizimin me kusht monitorohen në mënyrë rigoroze, siç është rasti për të gjitha barnat, përmes sistemeve specifike të monitorimit të vendosura në nivelin e BE-së.

Për më tepër, janë marrë masa specifike për mbledhjen dhe vlerësimin e shpejtë të informacionit të ri. Për shembull, ndërmarrjeve prodhuese zakonisht u kërkohet të paraqesin një raport sigurie mbi produktet e tyre në Agjencinë Evropiane të Barnave çdo gjashtë muaj. Për vaksinat COVID-19, raportet e sigurisë duhet të dorëzohen në baza mujore.

 Për më tepër, duke pasur parasysh numrin jashtëzakonisht të madh të njerëzve që do të bëhen vaksinat, Agjencia Evropiane e Barnave do të vendosë kontrolle të mëtejshme të sigurisë në shkallë të gjerë.

Si organizohet vaksinimi?

Komisioni u ka kërkuar autoriteteve kombëtare që të përgatiten sa më shpejt të jetë e mundur për të organizuar një shpërndarje të shpejtë dhe të lehtë të vaksinave, në përputhje me planet kombëtare të vaksinimit, dhe ka lëshuar udhëzime për shpërndarjen në shkallë të gjerë të vaksinave.

Deri në Mars 2021, të paktën 80% e njerëzve mbi 80 dhe 80% e punonjësve të kujdesit shëndetësor dhe social duhet të vaksinohen në secilin Shtet Anëtar.

Deri në verën e vitit 2021, Shtetet Anëtare pritet të kenë vaksinuar 70% të popullatës së rritur.

Komisioni, Shtetet Anëtare dhe EMA do të punojnë me ndërmarrjet për të shfrytëzuar plotësisht potencialin e BE për të rritur kapacitetin e prodhimit të vaksinave.

Komisioni po monitoron nga afër dhe kontribuon në zhvillimet e planeve kombëtare të vaksinimit, në veçanti duke organizuar prokurimin e përbashkët të pajisjeve të nevojshme për vaksinimin, të tilla si shiringat dhe gjilpërat, dhe duke kryer, në bashkëpunim me ECDC, testet e rezistencës së planeve kombëtare vaksinimi para shpërndarjes.

Kush duhet të vaksinohet i pari?

Të gjithë vendet anëtare do të kenë qasje të njëkohshme në vaksinat COVID-19 bazuar në numrin e banorëve. Sidoqoftë, gjatë fazave fillestare të shpërndarjes dhe para se prodhimi të rritet, numri i përgjithshëm i dozave të vaksinës do të jetë i kufizuar. Prandaj, Komisioni u ka sugjeruar disa grupe potenciale Shteteve Anëtare (pa dhënë përparësi).

Shumica e vendeve kanë përcaktuar grupet prioritare dhe po sqarojnë më tej se kush duhet të vaksinohet më herët brenda atyre grupeve, për shembull të moshuarit mbi moshën 80 vjeç. ECDC ka publikuar një përmbledhje të progresit të planeve dhe strategjive të vaksinimit në vendet e BE / EEA dhe MB dhe gjithashtu po kryen aktivitete modelimi për të mbështetur Shtetet Anëtare në përcaktimin e grupeve prioritare.

Burimi: Faqja zyrtare në internet e Bashkimit Evropian.

error: Permbajtja e Farmaceutika.org eshte e mbrojtur. Ju lutem na kontaktoni nese ju duhet informacion shtese.